POLISI DAN TATACARA DNA GLOBAL SDN. BHD
PERATURAN SEBAGAI AHLI DNA GLOBAL SDN BHD
 1. Kelayakan untuk Menjadi Ahli DNA GLOBAL SDN BHD

  1. Pendaftar mesti berumur 18 tahun dan ke atas.
  2. Pendaftaran mesti didaftar oleh ahli DNA GLOBAL SDN BHD yang lain dengan melengkapkan borang pendaftaran keahlian secara online mengikut laman web DNA GLOBAL SDN BHD.
  3. DNA GLOBAL SDN BHD berhak untuk meluluskan atau menolak sebarang permohonan tanpa perlu memberi sebab.
  4. Keahlian boleh dibuat secara individu, koperasi, berkongsi milik atau syarikat sendirian berhad.
  5. Sebarang pemalsuan No Kad Pengenalan adalah satu kesalahan, Justeru itu AHLI dan STOKIS harus berhati hati dan bertanggungjawab di atas kesalahan pemalsuan tersebut. Denda minima RM50 sehingga RM500 untuk setiap kesalahan pemalsuan No Kad Pengenalan.

   
 2. Tanggungjawab Sebagai Ahli DNA GLOBAL SDN BHD.

  1. Ahli DNA GLOBAL SDN BHD adalah ahli yang bebas menjalankan perniagaan DNA GLOBAL SDN BHD. mereka tidak dibenarkan untuk menggelarkan diri mereka sebagai pekerja atau ejen DNA GLOBAL SDN BHD atau mengakui bahawa mereka mempunyai kuasa untuk DNA GLOBAL SDN BHD.
  2. Ahli harus akur dengan peraturan, kod-kod etika, polisi dan tatacara yang telah ditetapkan oleh DNA GLOBAL SDN BHD.
  3. Ahli tidak dibenarkan menokok tambah atau membuat sebarang pengakuan yang tidak dibenarkan ke atas produk DNA GLOBAL SDN BHD.
  4. Semasa membuat penerangan Pelan Pemasaran DNA GLOBAL SDN BHD ahli harus :
   1. Harus menerangkan Pelan Pemasaran dengan tepat dan jelas tanpa mengubah dan menokok tambah.
   2. Tidak dibenarkan mempengaruhi prospek dengan menjanjikan anugerah atau sebagainya yang tiada didalam syarikat.
   3. Tiada dibenarkan dengan hanya membeli produk boleh mendapat ganjaran yang lumayan.
     

 3.  Notis Kemudahan dan Surat Menyurat.

  1. Kesemua notis atau surat-menyurat yang dikirimkan oleh DNA GLOBAL SDN BHD kepada ahli dianggap sah mengikut alamat yang terakhir tertera didalam rekod DNA GLOBAL SDN BHD.
  2. Dalam menggunakan proses perundangan terhadap ahli DNA GLOBAL SDN BHD. proses saman serta proses perundangan yang diambil oleh DNA GLOBAL SDN BHD dianggap sah terhadap ahli yang terlibat (4) hari ianya dihantar ke alamat ahli atau dikirim melalui tangan yang telah disahkan.
   

 4. Hak untuk Pembatalan

  Di masa hadapan, sekiranya DNA GLOBAL SDN BHD (Ibu Pejabat) atau anak syarikat kemungkinan perlu bertindakan terhadap ahli DNA GLOBAL SDN BHD memegang kuasa penuh untuk membatalkan segala jumlah wang yang terkumpul didalam akaun ahli.

   

GARISAN UNDANG-UNDANG DAN JURISDIKASI

DNA GLOBAL SDN BHD berhak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli lebih daripada satu (1) tindakan undang-undang, boleh dibuat dalam satu masa.

 

PENYELESAIAN UNTUK AHLI YANG MENINGGAL ATAU HILANG UPAYA

Sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya, pewaris yang sah boleh mewarisi kesemua hak ke atas keahlian ahli tersebut dengan menunjukkan bukti kepada DNA GLOBAL SDN BHD.

 

PEMANSUHAN ATAU PENGGANTUNGAN KEAHLIAN

DNA GLOBAL SDN BHD memegang kuasa penuh untuk memansuhkan atau menggantung keahlian dengan serta-merta sekiranya ahli tersebut didapati bersalah dalam membuat perkara-perkara tersebut :-

 1. Ahli terbabit didapati telah membawa kerosakan yang teruk kepada perniagaan, reputasi atau operasi DNA GLOBAL SDN BHD dan rangkaian pengedarnya.
 2. Ahli telah memperkenalkan perniagaan DNA GLOBAL SDN BHD dengan cara terpesong dan termasuk menjual produk dibawah harga ahli.
 3. Ahli tidah dibenarkan untuk melintas daripada kumpulan asal ke ahli lain dan juga tidak dibenarkan untuk menarik ahli lain ke dalam rangkaiannya.
 4. Ahli tidak dibenarkan membuat pakatan berunsur hasutan untuk memecah-belahkan ahli dan DNA GLOBAL SDN BHD atau sesama ahli.
 5. Ahli tidak dibenarkan menceritakan perniagaan lain di dalm permis DNA GLOBAL SDN BHD dengan niat menghasut ahli menukar perniagaan yang berkonsepkan networking.

 

PENUKARAN HAK MILIK AKAUN KEPADA PARTI KETIGA
 1. Ahli boleh menukar hak milik akaun kepada orang ketiga atas persetujuan kedua-dua belah pihak dan dipersetujui oleh DNA GLOBAL SDN BHD.
 2. Pastikan akaun ahli tersebut tidak melanggar mana-mana peraturan, polisi dan tatacara DNA GLOBAL SDN BHD.
 3. Setiap pertukaran mestilah besertakan surat kebenaran pihak penama akaun dan kad pengenalan (photo-copy) penama akaun.
 4. DNA GLOBAL SDN BHD memegang kuasa penuh dalam meluluskan ataupun tidak di atas pertukaran tersebut.